Juridische mededeling – Sziano
Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Zomer SALE kan ieder moment eindigen
Tot wel 45% korting op de hele collectie

Juridische mededeling

De materialen op de website van Sziano worden geleverd "zoals ze zijn". Sziano geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Sziano geen garantie of doet geen beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Licentie gebruiken

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Sziano te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
de materialen wijzigen of kopiëren;
de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen software op de website van Sziano te decompileren of reverse-engineeren;
alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
draag het materiaal over naar een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Sziano worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
1. Beperkingen

Sziano of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van Sziano te gebruiken, zelfs als Sziano of een door Sziano gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

2. Revisies en Errata

De materialen die op de website van Sziano verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Sziano garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Sziano kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Sziano doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

3. Koppelingen

Sziano heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn internetwebsite zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Sziano van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

4. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Sziano kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Winkelwagen

No more products available for purchase

U winkelwagen is leeg